8 διάσημα quotes που εκφράζουν όλους τους λάτρεις του καφέ!

shutterstock_400677874

Από τον Bach μέχρι τον Camus, μια κούπα καφέ δρόμος.

 

Ο καφές έχει συνοδεύσει πολλές από τις προσωπικότητες που εμείς συναντάμε καθημερινά σε μουσεία, καφέ και βιβλιοπωλεία, σε σημείο που, ορισμένων, καθόρισε τις καριέρες τους.

Άλλους τους συνόδευσε μέχρι την επιτυχία, όπως τον Stephen King, ενώ άλλους μέχρι την αποτυχία, όπως τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Τι συνέβη, όμως, όταν αυτοί οι καλλιτέχνες έστρεψαν την δημιουργικότητα τους προς το ρόφημα που τους εξασφαλίζει την έμπνευση που χρειάζονται;

Μερικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα quotations!

 

“Should I kill myself, or have a cup of coffee?” Albert Camus

(“Nα αυτοκτονήσω ή να φτιάξω καφέ;”)

 

“What do you want?”
“Just coffee. Black – like my soul.” ― Cassandra Clare, City of Bones

(“Τι θέλεις;” “Απλά καφέ, Μαύρο – σαν την ψυχή μου”)

 

“As long as there was coffee in the world, how bad could things be?” ― Cassandra Clare, City of Ashes

(“Όσο υπάρχει καφές στον κόσμο, πόσο άσχημα θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα;”)

 

“For I have known them all already, known them all 
Have known the, evenings, mornings, afternoons
I have measured out my life with coffee spoons.” ― T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock and Others

(“Γιατί τις έχω γνωρίσει ήδη όλες, τις έχω γνωρίσει όλες

Έχω γνωρίσει τα βράδια, τα πρωινά, τα απογεύματα

Έχω μετρήσει την ζωή μου με κουταλιές καφέ”)

 

“Even bad coffee is better than no coffee at all.” ― David Lynch

(“Ακόμα και ένας κακός καφές είναι καλύτερος από  καθόλου καφέ”)

 

“Reading in bed can be heaven, assuming you can get
just the right amount of light on the page  and aren’t prone to spilling your coffee or cognac on the sheets. ” ― Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft

(“Το να διαβάζει κανείς στο κρεβάτι μπορεί να είναι παραδεισένια εμπειρία, αρκεί να εξασφαλίσει

την κατάλληλη ποσότητα φωτός στη σελίδα και να μην τείνει να χύσει τον καφέ ή το κονιάκ του στα σεντόνια”)

 

“You deserve a lover who takes away the lies and brings you hope, coffee, and poetry.” ― Frida Kahlo

(“Σου αξίζει ένας εραστής που θα παίρνει μακρυά σου όλα τα ψέματα και θα σου δίνει ελπίδα, καφέ και ποίηση”)

 

“Ιt doesn’t matter if Prince Charles falls off his horse or that the hummingbird is so seldom seen or that we are too senseless to go insane.
Coffee. Give us more of that NOTHING. Coffee.” ― Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense

(“Δεν έχει σημασία αν ο πρίγκιπας Κάρολος πέσει από το άλογο του ή αν το κολίμπρι εμφανίζεται τόσο σπάνια ή ότι είμαστε υπερβολικά αναίσθητοι για να τρελαθούμε. 

Ο καφές. Μας δίνει περισσότερα από το ΤΙΠΟΤΑ. Ο καφές.”)

KUDU NEWSLETTER

Subscribe to our mailing list. Stay tuned with special offers and exclusive news!