Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το νερό και το τέλειο φλιτζάνι! (Μέρος 2ο)

img_2034

Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας στη σχέση που έχει το νερό με το τέλειο φλιτζάνι (εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Μέρος 1) σήμερα θα αναλύσουμε το πουρί.

 

Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCo3) στο νερό μπορεί να γίνει πουρί όταν το νερό βράσει. Το πουρί δημιουργείται -και αφορά κυρίως της μηχανές espresso- γιατί το νερό βγαίνει με πίεση και βράζει ξεπερνώντας τους 100Ο C. Μειώνεται έτσι η ικανότητα του νερού να διαλύσει το ανθρακικό ασβέστιο και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί πουρί.

 

Παρόλα αυτά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί πουρί και σε παρασκευές καφέ που δεν χρησιμοποιούν πίεση. Εάν θα εμφανιστεί πουρί εξαρτάται από την σύσταση και τη θερμοκρασία του νερού.

 

Για να καθορίσουμε την πιθανότητα να δημιουργηθεί πουρί θα πρέπει να υπολογίσουμε τον δείκτη κορεσμού του Langelier. Ο LSI παίρνει τις τιμές του TDS, της σκληρότητας, αλκαλικότητας, του pH και της θερμοκρασίας για να καθορίσει τον βαθμό κορεσμού ανθρακικού ασβεστίου στο νερό.

 

Αν ο LSI είναι μεγαλύτερος του 0 (μηδέν) το ανθρακικό ασβέστιο θα γίνει πουρί.

Αν ο LSI είναι 0 το ανθρακικό ασβέστιο ούτε θα διαλυθεί ούτε θα γίνει πουρί.

Αν ο LSI είναι  μικρότερος του 0 (μηδέν) το ανθρακικό ασβέστιο θα διαλυθεί.

KUDU NEWSLETTER

Subscribe to our mailing list. Stay tuned with special offers and exclusive news!